Curs de GPS, nivell inicial

Curs de GPS, nivell inicial

El dia 2 d’abril, la Secció de Muntanya organitzarà, en col·laboració amb la FEEC, una jornada d’iniciació a l’utilització d’aparells GPS.

L’objectiu de la jornada serà proporcionar a l’alumne els coneixements i les capacitats que li permetin utilitzar el GPS com a eina de seguretat i d’orientació. El programa serà el següent:

  • Funcionament i conceptes del Sistema de Posicionament Global (GPS)
  • Configuració i funcions generals dels dispositius GPS
  • Conceptes sobre mapes i itineraris
  • Operacions a fer abans de cada sortida
  • Operacions que podem fer i dades que podem obtenir del terminal GPS
  • Preparació d’un itinerari al PC i transferència al GPS
  • Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts
  • Dissenyar un itinerari: determinar punts, crear una ruta, fer un track. Com anar a un lloc determinat i com tornar enrere.
  • Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts

La jornada tindrà una duració de vuit hores i estarà impartida per tècnics de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM).

Lloc, data i horari

Local social de l’AAEET. Dg. 2 d’abril de 9:00 a 18:00. Les pràctiques es realitzaran a l’exterior del local.

Material necessari

Caldrà dur un receptor GPS, un smartphone i un ordinador portàtil, si bé l’organització proporcionarà receptors GPS i la resta de material a aquells que no en tinguin i desitgin, no obstant, realitzar el curs.

Àpats

L’organització també oferirà un dinar fred a tots els participants.

Normativa específica del curs

Per participar-hi caldrà tenir 16 anys com a mínim. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització signada per la mare, pare o representant legal.
La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques així ho aconsellen. El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment li doni el professorat.

Inscripcions

Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar enviant un e-mail a info@aaeet.com o presencialment al local social de l’AAEET de dilluns a divendres de 19 a 21 hores. Les quotes d’inscripció de la jornada, que estan subvencionades parcialment per la FEEC, la IV Vegueria de la FEEC i la Secció de Muntanya de l’AAEET, són les següents:

Públic Federats No federats (inclou el carnet temporal)
Socis de la Secció de Muntanya de l’AAEET 20 € 31,5 €
Socis d’entitats de la IV Vegueria de la FEEC (incloent-hi la resta de socis de l’AAEET) 30 € 41,5 €
La resta de públic 35 € 46,5 €

Addicionalment, les federades es podran acollir al programa “Dona i Esport” per obtenir un descompte suplementari que es tramitarà un cop realitzat el curs.

Les inscripcions es tancaran el dia 30 de març o anticipadament si s’arriba als dotze inscrits.

La Junta de la Secció de Muntanya podrà cancel·lar la jornada en qualsevol moment si no s’arriba a un mínim de 8 inscrits. En aquest cas, es retornarien les quantitats abonades.