Jornada tècnica sobre nutrició i preparació física

Jornada tècnica sobre nutrició i preparació física

El dia 28 d’octubre, la Secció de Muntanya organitzarà, en col·laboració amb la FEEC, una jornada tècnica sobre nutrició i preparació física.

La jornada, que va dirigida a tot tipus de públic (senderistes, corredors, escaladors, ciclistes, etc. tant ocasionals com regulars), té com a objectiu proporcionar a l’alumne pautes d’entrenament, descriure-li els sistemes més utilitzats i la seva aplicació, i explicar-li els beneficis d’una bona alimentació i com aconseguir-la.

 El programa es dividirà en dos grans blocs:
 • Nutrició:
  • Distribució i característiques de l’alimentació.
  • Estratègies nutricionals per una sortida o cursa a la muntanya.
  • Hidratació i suplements nutricionals adients per la muntanya.
  • Mitjans de recuperació (taller pràctic on s’ensenyarà a fer barretes energètiques i batuts recuperadors casolans).
 • Preparació Física:
  • Pautes generals de l’entrenament.
  • Sistemes i programació de l’entrenament.
  • Mitjans de recuperació.

La jornada tindrà una duració de sis hores i estarà impartida per tècnics esportius.

Lloc, data i horari

Local social de l’AAEET. Ds. 28 d’octubre de 9:00 a 15:00.

Material necessari

Llibreta i bolígraf.

Àpats

L’organització oferirà un petit esmorzar a tots els participants.

Normativa específica del curs

Per participar-hi caldrà tenir 16 anys com a mínim. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització signada per la mare, pare o representant legal.

La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa per causes de força major. El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment li doni la direcció del curs.

L’equip docent es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, no respecti les indicacions dels professors o no tingui uns mínims d’educació i respecte envers les persones i el medi ambient.

Inscripcions

Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar enviant un e-mail a info@aaeet.com o presencialment al local social de l’AAEET de dilluns a divendres de 19 a 21 hores. Les quotes d’inscripció de la jornada, que estan subvencionades parcialment per la FEEC, la IV Vegueria de la FEEC i la Secció de Muntanya de l’AAEET, són les següents:

Públic Federats No federats (inclou el carnet temporal – 4,5 €)
Socis de la Secció de Muntanya de l’AAEET 10 € 21,5 €
Socis d’entitats de la IV Vegueria de la FEEC (incloent-hi la resta de socis de l’AAEET) 20 € 31,5 €
La resta de públic 25 € 36,5 €

Addicionalment, les federades es podran acollir al programa “Dona i Esport” per obtenir un descompte suplementari que es tramitarà un cop realitzat el curs.

Les inscripcions es tancaran el dia 26 d’octubre o anticipadament si s’arriba als quinze inscrits.

La Junta de la Secció de Muntanya podrà cancel·lar la jornada en qualsevol moment si no s’arriba a un mínim de 10 inscrits. En aquest cas, es retornarien les quantitats abonades.